Bachelor Geneeskunde
Master Geneeskunde
Student
Tutor

Tutor (bachelor)

Omvat:

docent studiereflectie, laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor studenten in de bachelor, hulp bij reflectie op studie(gedrag) en professionele ontwikkeling, ondersteuning in keuzes binnen of buiten de studie

Contact coördinatoren:

c.a.e.reuchlin-rietveld@umcutrecht.nl, w.e.s.vandenbroek@umcutrecht.nl
Studentmentor (bachelor)

Studentmentor (bachelor)

Omvat:

kennismaking en begeleiding door ouderejaars geneeskundestudent tijdens de eerste week van de bacheloropleiding.

Contact coördinator:

introductiecommissie@umcutrecht.nl

Mentor (master)

Mentor

Omvat:

Aan de student gekoppelde arts, laagdrempelig aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor studenten in de master, hulp bij reflectie op studie(gedrag) en professionele ontwikkeling, ondersteuning in keuzes binnen, buiten en/of in vervolg op de studie.

Contact secretariaat:

GNK-Mentoraat@umcutrecht.nl
Docenten en begeleiders

Docenten en begeleiders

Omvat:

Je kunt ook altijd terecht voor vragen bij docenten, begeleiders en coördinatoren van de blokken of coschappen, zo nodig verwijzen zij je door naar een inhoudsdeskundige.

Contact:

Zie het betreffende blokboek / de betreffende handleiding.
CA-coaching / intervisie

CA-coaching / intervisie

Omvat:

ervaringen op de werkvloer tijdens het coschap bespreken met medestudenten onder begeleiding van een ervaren coach. De intervisie is gericht op het krijgen van zelfinzicht en het ontwikkelen van een professionele attitude.

Contact coördinator:

Jacqueline van Wijngaarden, J.J.vanWijngaarden-3@umcutrecht.nl
Coaches Individueel

Coaches

Omvat:

individuele ondersteuning (professioneel) functioneren in de opleiding via reflectie en het maken van een plan van aanpak, ook welkom bij vragen over o.a. burn-out, psychische klachten, twijfels binnen de studie.

Contact coördinator:

M.S.Wolters@umcutrecht.nl
Coaches Individueel

Coaches

Omvat:

individuele ondersteuning (professioneel) functioneren in de opleiding via reflectie en het maken van een plan van aanpak, ook welkom bij vragen over o.a. burn-out, psychische klachten, twijfels binnen de studie.

Contact coördinator:

M.S.Wolters@umcutrecht.nl
Studieadviseur

Studieadviseur

Omvat:

Studie informatie, ondersteuning bij: studievertraging, studieplanning, twijfels over studiekeuze, ziekte, persoonlijke omstandigheden, bemiddeling examencommissie of docenten.

Contact:

adviseurs@umcutrecht.nl, afspraken via STIP, telefonisch spreekuur en inloopspreekuur
Coassistent buddy

Coassistent buddy

Omvat:

ouderejaars geneeskunde student, aanspreekpunt voor LINK-groen studenten over praktische vragen gericht op coschap lopen

Contact coördinator:

GNK-buddy@umcutrecht.nl
Career officer

Career officer

Omvat:

loopbaanadvies, banenoriëntatie, individueel gesprek over specialisatiekeuze, keuzes omtrent schakeljaar, bespreken van CV en sollicitatiebrief, oefenen van een sollicitatiegesprek

Contact:

careerofficer@umcutrecht.nl, afspraken via https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/career-services/gesprek-career-officer
Studieloopbaan-begeleider

Studieloopbaanbegeleider

Omvat:

Arts, loopbaanadvies, begeleiden van keuzes binnen en in vervolg op de studie.

Contact:

a.j.vandeleemput@umcutrecht.nl
Studenten-psycholoog

Studentpsycholoog

Omvat:

psychologische hulp bij studie-gerelateerde persoonlijke problemen, stress, burn-out, depressieve klachten

Contact:

afspraak maken via https://students.uu.nl/afspraak-maken-met-een-studentenpsycholoog
Vertrouwens-persoon

Vertrouwenspersoon

Omvat:

ondersteuning in het geval van een ervaring met ongewenste omgangsvormen

Contact:

via de studieadviseurs (adviseurs@umcutrecht.nl), vertrouwenspersoon verbonden aan de UU (j.vanrees@uu.nl) of de vertrouwenspersonen verbonden aan het UMC Utrecht (ombudsenvertrouwenszaken@umcutrecht.nl)
Klachten-coördinator

Klachtencoördinator

Omvat:

bemiddeling bij klachten in de breedste zin van het woord. Bij klachten over (seksuele) intimidatie zal worden verwezen naar de Vertrouwenspersoon.

Contact:

A.Kruize@umcutrecht.nl (afspraak via STIP)
Overige voorzieningen
Workshops
Onder andere: studievaardigheden, persoonlijke en professionele ontwikkeling
Binnen faculteit
Skills Lab UU

Workshops - Skills Lab UU

Omvat:

trainingen, workshops, cursussen, individuele begeleiding en tools op het gebied van (academische) vaardigheden (o.a. beter en effectiever studeren, onderzoeken of communiceren, studiekeuze)

Contact:

skillslab@uu.nl, 030-253 6300
Standaard / Verplicht
Eigen initiatief